Székelyhon.ro
2017. február 27., hétfő; Ma Ákos, Bátor napja van
Rss Facebook oldal Twitter oldal Youtube csatorna Google +1 oldal

Lemázolták a magyar településneveket

Jánosi András | 2014.09.04. [13:34] | Utolsó módosítás: 2014.09.04. [14:05]

Megrongálták Siménfalva község településeinek helységnévtábláit – a magyar megnevezéseket ismeretlen tettesek fehér festékkel lekenték.

tablafirka LL-2_b

Megrongálták részben vagy egészen a község majd mindenik falujának névtábláit szerdára virradó éjjel – nyilatkozta portálunknak Péter Zoltán polgármester, hozzátéve, hogy Simánfalván, Szentmihályon, Kis- és Nagykadácsban, illetve Kobátfalván több mint tíz táblán festették be a magyar neveket. A rongálást a rendőrség már megállapította, de a hivatal is tett jelentést a rendőrőrsön. Csütörtök folyamán a táblák kicserélését kérve az országos útügyhöz állítanak össze egy jelentést, ugyanis a 13C jelzésű országút karbantartása hozzájuk tartozik.

tablafirka LL-1_b

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Gheorghe Filip azt mondta, hogy ugyan nem gyakoriak az ilyesfajta bűncselekmények, tavaly két esetet is jelentettek, amelyek során csíkszéki települések tábláin a román neveket festették be feketével. A rendőrség minden jelentett esetben nyomozást indít, de a rongálások elkövetőit legtöbbször csak rajtakapással keríthetik kézre. A szóvivő is megerősítette, amit a polgármester mondott, hogy a táblákat az országos útügy hivatott kicserélni. Hozzátette, eddig minden esetben gondok nélkül megoldották a problémát.

Komment
Hozzászólás száma:
Név:
Biztonsági kód
Elfogadom a mércét
31.
na mé'
2014.09.08., hétfő [19:18]
Ti szabadelvű árnyék-magyarok mind úgy képzelitek, hogy számotokra lehet mindent, tetszés szerint ócsárolhattok bárkit, bármikor ellene áskálódhattok csak úgy kedvtelésből. De nem így működik ám a rendszer, ugyanis, ha hosszú távon továbbműveled ezt az üresfejű lélektelenségről tanúskodó, tiszteletlen forma gyalázkodó szövegelésed, akkor jól tudd meg azt, hogy ilyenkor kétféle eshetőség állhat fenn az esetedben. Az egyik az volna, hogy mikor megmocskoltál, még totál másnapos aggyal ültél a laptopodhoz. A másik meg az, hogy folyamatos, benned munkálkodó gonoszságodat a saját szervezeted is megsínylette, így hát nagy valószínűséggel egy rendkívül súlyos kórban szenvedhetsz már jelenleg is! Menj vizsgáltasd ki magad, és közben imádkozz Jóistenhez, hogy csak a másnaposságod legyen a felelős állandó jelleggel téged magával ragadni hajlamos tombolási vágyadért, hiszen nem először undorkodsz velem, itt a fórum nyilvánossága előtt! Nemhiába van az a mondás, hogy: -A stílus, maga a ember!
30.
18-as
2014.09.08., hétfő [10:12]
"...a mi magyar nyelvünk formájában fog eljönni újból a Földre Jézus Krisztus Urunk,..."
Ezzel mindent elmondtál magadról. Nemcsak fasiszta vagy, hanem még idióta is.
29.
zárszó
2014.09.06., szombat [19:09]
És mindenezek az általam felsorolt erények, mind eltörpülnek a mögött a tény mögött, hogy a magyar nyelv ugyanakkor képes minden időben önállóan kezdeményezett alkotásra stimulálni minket, de legfőbbképpen a munka szeretetére nevel varázslatos magyarságtűz csiholó erejével minket, s ezzel párhuzamban a mások által megalkotott értékek tiszteletére is. MI volnánk az a nemzet, amely Jóisten szívéhez közel álló nyelvén keresztül képes a természet legbonyolultabb törvényeit is könnyűszerrel kihámozni, rendelkezésére bocsátani más népeknek, miáltal vele együtt egy teljes nagyvilág lehet többé,jobbá, a természet normális kereti közé jobban beilleszkedő, Földünk örökölt kincseit megvédelmezni képes álomvalósággá. De ahol a legjobbak élnek, természetszerűleg a salakja is előkerül, és ezért is nagyon vigyázzunk az elkövetkezőkben arra, hogy a minket mindenkor mélybe húzni hajlamos funkcionális analfabéta senkik nagyobb számban mi felénk el ne szaporodjanak. Ez okból is ezentúl szükség lenne arra, hogy Székelyföldön a szemétgyűjtésre mindig is nagy gondot fordítsanak az illetékes elöljárók, és a kertek előtti út menti részek rendbetételére és főként utak menti autóparkolókban lesz érdemes rendet teremteni, mert ott, ahol kupacokban gyűl a szemét, azokon a helyeken igyekszik megvetni lábát minden ingyenélésre beprogramozott, tőlünk teljesen idegen jövevény. A másik fegyverünk, a falusi kertekbe vagy azok elé kiültetett virágok lennének, ezek szintén olyan hatással lennének a hozzánk bemerészkedő élősködő életmódra berendezkedett személyekre, akár a tömjénfüstnek az ördögökre. És volna egy még értékesebb, irigyeink ellenünk törő lelki gonoszságukban feltartóztatni képes fegyverünk is, és ez a települések elöljárói által kitett magyar nyelvű molinókon keresztül juthatnának érvényre. Vagyis minél több ilyen nyomtatott konkrét üzenetet kéne megfogalmazni és kihelyezni a Székelyföldön, aminek az lesz a legjelentősebb hatása, hogy aki nem közénk való, az már magától is megpróbál menekülni tündérországi meseszerű, leutánozhatatlan szép magyaros miliőnkből. Ennek a megállapításnak az érvényességét talán legjobban a jelen táblafestési ügy tükrözhetné a legjobban vissza! Minél több jobbító értelmű magyar nyelvű üzenetet kitenni, amerre csak lehet, és ilyképpen az általunk várt legszebb csoda, bármelyik, akkor akár nélkülünk is be fog majd következni. És itt azt is el kell mondanom, hogy nagyon vigyázzunk azzal, hogy mielőtt idegenbe elkerülvén bármikor is elhagyni igyekeznének, legértékesebb megörökölt jussunkat, az édes magyar anyanyelvünket, hiszen a magyar nyelv a maga tökéletességében mindig is képes amolyan köldökzsinórszerű kapcsolaton keresztül összekötni minket Jóistennel. Ez esetben talán azt is mondhatnánk, hogy magyar nyelvünk egyfajta virtuális gyípíesz szerepét is képes betölteni Teremtő Urunk felé, amely általunk soha el nem hagyott isteni magyar nyelvünk által, Jóistenünk óvó tekintetét le nem veszi rólunk soha, amíg csak élünk! És ezután jönne el az a világ, amelynek, ugyancsak mi, a Földünk legjobb, legigazságosabb, legjobb emberszerető, jóisten legalázatosabb népe elnyeri a őt megillető legszebb jutalmát, igen, mi a Mennyországban is fő helyet fogunk elfoglalni az árnyékvilágunkból való végleges elmúlásunk után. De természetesen annak előtte hasonlóképpen ránk vár a nagy feladat, hogy ezeket a világ összes embere által várt mennyei állapotoknak elérkezettét minden időbéli cselekvő hozzáállásunkkal mihamarabb megmásíthatatlan valóssággá tegyük. És hiszem azt, hogy a magyar tényező képes lesz akár körvonalazódó világméretű konfliktusokat is csírájukban megfékezni, így a mostani orosz-ukrán válság sem fog tűzlángszerűen tovaterjedni, a mi magyaros értelmünk fölül tud kerekedni a hatalmassági érdekek ránk kényszerített gazdasági indíttatású ármánykodásának bármely útvesztője fölé. És ezt az értelmetlenül kerekedett emberi fékeveszett szokványos szláv típusú elvadulást is nekünk kell megfékeznünk, de ehhez mindenképpen mi is ott kell, hogy legyünk ezentúl a nagyvilági legfőbb döntéshozatalok asztalánál! Addig is, míg ez megtörténik, magyaros éles tekintetünket, félreérthetetlenül tisztán hallatott szavunkat, igyekezzünk minél nagyobb mértékben hasznosítani a brüsszeli uniós tanyahely üvegaulában! 907-ben a magyarok nyilait rettegték unióék elődei Pozsonynál, most ugyanők már az éke szólón csengő magyar szót fogják félni mindaddig, míg a magyar szó jobbító irányú hatására önként le nem vetik majd minden, az elmúlt századok során rájuk rakodott velünk kapcsolatos tiszteletlenkedésre hajlamos alávaló, sötét lélekre valló becstelenségüket!
Hiába, mert nélkülünk minden a nagyvilágban mindenfelé megindult jobbulási folyamat önként átmegy önpusztító jellegű végtelen közösségbomlasztó, társadalomleépítő jelenségbe, amely szörnyűséges általunk megélt realitás a legtöbbször visszafordítatlanná is válhat nélkülünk!
De mi jó keresztnyekként, kell, hogy adjunk még egy esélyt a nagyvilágnak!
Az ellenünk áskálódó összes istentelenül lelketlen, állandó jelleggel ügyeskedésre beállítódott népeket mindenképpen mi kell, hogy kivezessük, a nélkülünk, minden esetben visszavonhatatlanul kialakuló embertelenségi körülmények által ránk települni igyekvő földi emberi nyomorúságunk mind jobban körénk fonódó, egyre sötétlőbben eszelős formában megnyilvánuló, az emberi szemétség egy másik formáját magára ölteni tűnő fertőjének mindent és mindeneket kíméletlenül megfojtani képes pokoli ingoványosából.
28.
na mé'
2014.09.06., szombat [12:04]
Tudom-Ányos
És ha már ennyire belelendültem, engedtessék meg nekem, hogy továbbfolytathassam ezt az általam felvetett kényes témát. Tehát eljutottunk odáig, hogy a magyar beszéd és a magyarul megjelenő írott anyagok képesek az elménket hihetetlen mértékben aktiválni, pozitív cselekmények szolgálatába állítani, s amint így haladunk elő a tudásunknak a magyar nyelven való megszerzésében, agyunk úgy tisztul meg és mindjobban tévedhetetlen. És itt elárulnám most például a Bolyaiak zsenialitásának egyszerű trükkjét: ők úgy lettek igazán alkotóvá a legmagasabb szintű matematikai tudományok terén, hogy munkásságuk során végig közeli kapcsolatban maradtak a magyar művelődési értékek rendkívüli értelem stimuláló hatásával. Tehát ahhoz, hogy új Bolyaik születhessenek közöttünk, csupán azt kell tennünk, hogy a nyomtatott formában megjelenő irodalmat soha ne hanyagoljuk el matematikai jellegű tanulmányaink elvégzése során. A magyar szavak rendkívüli képességmegjavító hatással bírhatnak, bármely őt beszélni hajlandó földi emberfia számára. És vannak közöttünk, főként a magyar férfiak között, olyan személyek, akik nehezebben vagyunk képesek szóban kifejezni magunkat, de Jóisten soha nem hagyta nyáját magában elveszni, ezért is gondoskodott Történelmünk során arról, hogy Templomaink és Iskoláink falai közé bezsúfolva minket, mindig is kiigazítsa ezt a mi veleszületett „hiányosságunkat” ! és amikor már Ő jósága nem bírt többé makrancos csintalankodni hajlamos énünkkel, Jóistenünk kitalálta nekünk a magyar nyelvű színházat és operaházat, a komolyzenei élő koncerteket, és így lettünk mi egyre többek. És olykor, ha visszanéztünk, hátunk mögé, nem egyszer olybá tűnt számunkra, mintha mi lennénk a világ legelső nemzetei közül, az egyik legjobb, emberségében fényévekkel maga mögött hagyván, nem egy tőle jobbra taksált más idegen népeket. Ebből is következik az, hogy magyarnak lenni, megfogalmazáson azt értjük, hogy az esetünkben a valójában egyben a magyar szónak megfelelő használata által, az őt beszélő emberek elméjének jól körülírható pontos szabályok szerinti precíz működését is regisztrálhatjuk , vagyis magyarként élni annyit jelent, mint egy egzakt tudomány keretei között a tökéletességre törni mindenkor, amikor csak lehet. De viszont itt óvva intenék attól, hogy saját emberi nagyságunk tudatától túlontúl megittasuljunk és azt képzeljük, hogy hogyha jobban belemerítkezünk az itt élő balkáni népek nyelvének erőteljesebb gyakorlásába, akkor nem fog semmi különös történni velünk, hiszen mi földi népek mind egy kaptafára gyártattunk nyelvileg, s így emberileg egyaránt! És itt mindenki számára legyen világos az ezentúl, hogy hogyha a kárpát-medencei más népek nyelvének beszélését túlzásba visszük, annak az lesz majd a várható következménye, hogy a magyar nyelv beszélése által beinduló jobbító jellegű élettani folyamatok, azon mód a visszájára fordulnak, és onnantól kezdve az észlelt arányeltolódások függvényében betegszünk meg rendre, öregszünk meg idő előtt, hull ki a fogunk, illetve kopaszodunk meg! Igen, mert aki a magyar szót huzamosabb ideig hanyagolja, az egykettőre meg is kopaszodik! Lám, Bukarestben regnáló rmdsz-es politikusainknak jószerint már nincs is hajuk szinte egyiküknek sem, Verestóyt kivéve, akit a jelek szerint úgy tűnik, más fából faragtak.
És most, hogy újra közelegni látszanak a hidegebb őszi és téli időszakok, fel szeretném hívni ismételten a figyelmet arra, hogy a magyar szó nem csak minden őt hallgató szívet képes mindenkor felemelni, hanem ugyanakkor volna egy olyan sajátos külön hatása is, amely által, mi még a legzordabb hidegeket is jobban elbírjuk, mint a többi velünk együtt élő népek. És ezt nemcsak a téli gázszámlákról lehet kiolvasni esetünkben, hanem minden humorizáló tendencián túl így süt nálunk mindenkor a konkrét valóság. Jancsi bácsi mondta volt többször is az átkosban megtörtént betelepítésekkel kapcsolatosan, hogy ahányszor Ceausescu nagyobb tömegben próbált betelepíteni regáti, vráncea-i és egyéb gyarmatosítókat, mindannyiszor érkezett a mínusz 30 fokos hideg és az összes jöttmentet elkergette!
27.
na mé'
2014.09.06., szombat [07:43]
ben..
26.
na mé'
2014.09.06., szombat [07:40]
Gazsó, megkérlek téged, hogy te is hírdetsd tovább mindenkinek, hogy aki csak tud, ahol csak lehet, írjon, szóljon vagy akár gesztikuláljon minél többet, de lehetőleg tegye ezt mindig is csak magyarul. A magyar szó képes szívet erősíteni, lelket megdelejezni, az elolvasott nyomtatott magyar szó pedig, képes szellemi teljesítőképességben hatványozott fordulatszámra felerősíteni. Míg a magyar vers, dal vagy nóta akár a világűrben lévő feketelyukak általuk áttudunk lépni új alkotói dimenziókba, amely így születő, felülről nézve nagyon is emberközeli állapotunkban, képesek volnánk legyőzni rövid időn belül az ellenünk üresfejű ellenünk ágáló makacsságát, jó pár újabb évtizedet spórolva meg aktuális autonómia harcunk győzelemre vivésében. A magyar szó, főként a nyomtatott, nemcsak értelmet élesít, a dolgaink józan meglátására ösztönöz minket, hanem ugyanakkor a jól, nemzetünk felemelkedése érdekében használt magyar szó egyben életet is tud hosszabbítani. Tehát, aki mindenkor magyarul mer, bír, akar önmagától szövegelni, az legkevesebb húsz évvel meghosszabbíthatja magyar érdekek győzelemre vivésére munkálkodó tartalmas életét. És nemcsak életet hosszabbít ez Isteni keletű magyar szavunk, hanem közben képes megfiatalítani is minket! Mi több az emberi szépség mértéke is a magyar szó jó értelembe való használatával hozható összefüggésbe! Beszéljünk hát lehetőségeink szerint minél többször magyarul, akár a saját magyar keverékkutyánkkal is, ha nincs más, és legyünk jó magyarok, mert ránk, isteni ,magyar nyelvünkre vár a világ megváltása!
25.
Gazsó
2014.09.05., péntek [22:52]
Name of the g. - profi vagy és jól beszélsz. Gratula,így tovább!
24.
ftyijhgtf
2014.09.05., péntek [20:26]
nem csak itt, also boldogfalvátol héjjasfaláig ugyan ez van..
23.
na mé'
2014.09.05., péntek [18:19]
Nincs amivel, mert a még megmaradt festékmennyiségre szükség lesz az elkövetkezőkben az előirányozott vásárhelyi Rorschach-teszt szerű, kisgyermek szintű újabb előemberi lépcsőfestésekre!
22.
anonim3
2014.09.05., péntek [15:25]
A többit nincs aki befesse ?
21.
csuri2
2014.09.05., péntek [11:26]
tologatni!!!
20.
Name of the game!
2014.09.05., péntek [11:23]
Kiborulni, kiborul te nagyokos, csak nem úgy, mint itt!
És mielőtt lefasisztáznál, inkább arra törekednél, hogy oláh testvéreinket figyelmeztesd minél nagyobb számban arról, hogy a mi magyar nyelvünk formájában fog eljönni újból a Földre Jézus Krisztus Urunk, és ezért sem kéne, hogy olyannyira iszonyodjanak tőle, jelenlegi sátántól megszállt, mindenkori funkcionális analfabéta mivoltukban!
Mert hát nemde, neked is tudnod kellene azt, hogy oláh testvérék életükben legtöbb általában a fizetési papíros aláírásakor találkoznak nyomtatott sorokkal a való életben!
Ti az idióta szabadelvű egyenlősditökkel butítottátok meg a népeket az elmúlt huszonöt év során, hogy a jó nép olyannyira bedőlt liberális frázisfröcsköléseiteknek, hogy azóta is azt várják, hogy előember testvéreink megjavuljanak, megértsék gondjainkat, hogy rájöjjenek arra, hogy minket is velük egyenlő állampolgári jogok illetnek meg, ha nem több, mert ebben az országban jószerint csak mi dolgozunk! Ők eközben meg szolgálatba járnak- és sohasem munkába- a különféle állami hivatalokba-az összes létezőbe- napok hosszán keresztül papírt tolódatni!
Várjuk mi immár negyedszázada a balkáni testvérék megtérését, mert ezek azon kívül, folyamatosan önmagukat akarják vérfarkasok módjára felfalni és közben közülünk hozzájuk cseppent feleinket is kibelezik, azon kívül semmi másra nem képesek!
Amúgy áruld el, hány sikeres oma felzárkóztatási projektnek voltál a „szerencsés” megpályázója?
Csaknem pont téged füleltek le DNA-ék legutóbb ebben a oma segélyezési műfajban?
19.
???
2014.09.05., péntek [10:45]
az utolsó sorodban megemlített területfoglalókat nem lehet ne gyűlölni, egyszerűen képtelenség
18.
18-as
2014.09.05., péntek [10:27]
Ne mind "előemberezz", te fasiszta!
Egy Fradi-MTK mérkőzés után is ki szokott borulni a bili. Sőt, sokszor már a mérkőzés előtt kiborul. Azok is előemberek?
A horvátok bárhová mennek, mindenütt ki szokott borulni a bili velük. Azok is előemberek?
Az angoloknál is ki-kiborul a bili. Azok is előemberek? A németeknél is, meg mindenhol ki-kiborul a bili a szúrkolótáborokban. Azok is előemberek?
Egyértelmű, hogy vakon gyűlölöd románt. Te sokkal veszedelmesebb vagy, minnt azok, akiket előemberezel.
17.
Name of the game!
2014.09.04., csütörtök [21:31]
Tehát, amint azt leírtam, vélhetőleg segesvári fociszurkolók lehetnek az újabb falunévtábla festési ügy mögött, vagyis nekünk csupán annyit kell tennünk, hogy megtaláljuk a tetteseket, hogy a Segesvárról Fehéregyháza irányába vezető úton lévő MOL benzinkútnál kikérjük a tegnap este tankolókat megörökítő videó-felvételeket, és ha találunk közöttük egynéhány szurkolói sállal, egyebekkel felszerelkezett fiatalt, máris helyben volnánk, ugyanis ők lennének a mi embereink!
16.
23
2014.09.04., csütörtök [20:19]
ma ejjel megyek befujom feketevel s a romant feherrel:))
15.
Name og the game!
2014.09.04., csütörtök [18:43]
Vagy pedig a maguk mindenkori előemberi szintjére húznának le minket!
Mielőtt világbékét hirdetnél, menj el, kerekedj fel és tapasztald meg személyesen is, hogy kikkel akarsz te a nevünkben megbékélni!
14.
sárréti
2014.09.04., csütörtök [18:36]
Amennyiben román embertársunk tette (ami valószínű, bár más gyanú is felmerülhet ) megnyugtathatjuk, hogy a magyar nevek ezer évesek, nem lehet azt "letörülni ", felesleges próbálkozás. Minden esetre látható, hogy folyik a harc mindennemű magyar, szimbolikus dolog ellen. Csodálható a székely magyarok türelme - szerencsések a román ellenfelek. Itt nem robbantgatnak, általában román jelképeket nem rongálnak. Békésen kivárnák a közel száz éve megígért jogokat.A román politika igen rövidlátó. Megbékélve a székely magyarokkal, erős szövetségesekre lelnének(?)
13.
Name og the game!
2014.09.04., csütörtök [18:30]
Ezek a keddi napok, hogy olykor mennyi van belőlük egyszerre!
12.
Name og the game!
2014.09.04., csütörtök [18:29]
Talán hülye ötletnek tűnik, de ha jobban belegondolunk, lehet benne valami igazság abban a feltevésemben, miszerint a kedden a megyei körzeti focibajnokságban játszó Segesvár csapata egy a keddi napon Marosludason lebonyolított bajnoki találkozón 24-0 arányban kapott ki a helyiektől. Minek folytán olyannyira kiborult a bili a segesvári szurkolóknál, hogy ők azonnal meg kellett, hogy torolják az általuk marosludasi részről-szerintük úgymond az ott lakó "gonosz-gonosz magyaroktól"- kapni vélt csúfos vereségüket.
Ezen a ponton pedig csupán az volna a gond, hogy a valójában Marosludson is kevés magyar él, de hát ennek a hétköznapi realitásnak tagadhatatlan voltából falunévtábla lefestésre hajlamos előemberi segesvári szurkolók mit sem sejtenek.
Mi több Vásárhely fociirányító illetékesei a marosludasi meg szászrégeni fociszurkolókat szállíttatják be olykor a városba, mikor átlényegülve teljesen ördögibe, teljes valójukat magával kapva kibukik belőlük az oláh fasiszta énjük és azt akarják, hogy fajtájuk eredeti veretes előember módjára védelmezze meg a lelátókról cifra trágárságokat is hallatva időről-időre, egyéb nacionalista kirohanásoktól sem mentes megnyilvánulásokon keresztül a balkániba mind jobban alábukó városunk „becsületét”!
Tehát segesvári előember szurkolók átrándultak a Fehér Nyíkó mentére, hogy végre megleckéztessenek minket, egyre orcátlanabb magyarokat! És nem az ők hibájuk, hogy ezennel a szokványos bunkó helyett, épp egy-egy festőecset került balkáni ötzi testvéreink kezébe.
És akkor mindez a történés rendkívül árnyaltan lett leírva részemről.
11.
Laly
2014.09.04., csütörtök [17:48]
Szerintem lehet magyar elkovetoje is a dolognak nem feltetlenul csak roman, mi erdeke lenne?? en szerintem magyar csinalja , mert elvezi heccelni az embereket , uszitani stb, foleg most valsztas de ellot, de mondjuk nem feltetlenul a valasztas miatt mert maskor vannak ezek a dolgok.
10.
9-es
2014.09.04., csütörtök [17:09]
Majd itt is olyan alapotok lesznek mint ukrajnaban.Kinek jo ez?Attol, hogy lefestik a magyar feliratott attol jobban fog elni, nagyobb lessz az eletszinvonala?Ilyent is csak muveletlen ember cselekszik.
9.
hargitai fecskemadár
2014.09.04., csütörtök [17:06]
Viszont erre meglenne a példás büntetés: ha nyakon csípnék, akkor le kellene nyalják a friss festéket :D :D :D
8.
:)))
2014.09.04., csütörtök [17:02]
Az elso kepen latszik hogy probalta követni a magyar szöveg vonalait :) legalabb megtanulja , hogy kell irni a helysegek nevet rendesen, nem tükörfordittasban Romanul :)))) Amugy ezek idegbetegek, nem szabad nekik ekkora szelet csapni mert aki csinalta az tutti keresi a hireket rola es ugy erzi ezaltal felhaborodast kelt es igy kap önelegülest :) Megoldas erre nincs, roman feliratot is lattam nyaradmenten kihuzva, ugyhogy nem kell ezen sem csodalkozi... Ki kell cserelni es ennyi :)
7.
hargitai fecskemadár
2014.09.04., csütörtök [16:41]
Kikönyökölt magas műveltségű dákó-római intelligencia...
6.
Harcos
2014.09.04., csütörtök [16:16]
Vagy példa statuálására, ha másképp nem megy: a médiában bejelenteni, hogy ezentúl 1 magyar tábla = 1 román szobor / felirat / templom...

(Vö: Dél-Tirol, 1960as évek)
5.
kekec
2014.09.04., csütörtök [15:25]
Szomorú dolog, de az ilyen redukált intelligenciájú, teljesen kulturálatlan emberekkel nincs mihez kezdeni. Csak türelemre van szükség velük szemben, mint a szellemileg visszamaradottakkal. Aztán a következő generáció talán már másképp gondolkodik, és szégyell ilyet tenni. Mint a Németországi törököknél, ahol a második generáció már szégyellt a parkban x@rni.
4.
dögész
2014.09.04., csütörtök [14:46]
Persze senki semmit nem látott, senki semmit nem hallott ...
Vagy aki tud valamit, az hallgat, mint x@r a fűben.
Ez van. De siratni tudjuk a "jógokot".
3.
fiidsfvh
2014.09.04., csütörtök [14:40]
Nyuvadjanak meg, ha nincs más dolog amivel foglalkozzanak!
2.
Vándor.
2014.09.04., csütörtök [14:21]
Hasonló utca névtáblával találkozunk Újszékelyen és Alsóboldogfalván , ahol a magyar felírat be van fújva fekete festékkel
1.
Koborlo
2014.09.04., csütörtök [14:00]
"de a rongálások elkövetőit legtöbbször csak rajtakapással keríthetik kézre" ide nem kell rendőr - sem előtte sem utána..
Hozzászólások31